Thiết bị chống sét AC CHANA 4P

Mã sản phẩm: AC CHANA 4P

570.000 

Mô tả sản phẩm
Thiết bị chống sét dùng để làm gì?