Bộ quản lý năng lượng điện Solis EPM3-5G (EPM)

14,900,000