Đầu nối MC4 T4 vào 4 ra 1 điện áp 1000VDC

235,000

Mã: MC4 Chữ T vào 4 ra 1 Danh mục: