Điều khiển sạc điện năng lượng mặt trời MPPT-30A

1,690,000