Cơ năng là gì? công thức tính cơ năng?

Trong vật lý học cũng như các loại sách giáo khoa bài tập cơ năng lớp 10 là tổng của động năng và thế năng. Nó là năng lượng kết hợp chuyển động và vị trí của vật thể khi đươc tính toán. Định luật bảo toàn cơ năng đã nói rõ, trong một hệ kín thì hoạt động không đổi. Vậy bạn muốn biết gì về cơ năng là gì thì hãy đọc bài viết dưới đây:

Định nghĩa cơ năng là gì?

Cơ năng là một đại lượng được dùng nhiều khi khả năng sản sinh công của một vật. Tuy nhiên, khả năng sinh ra công càng lớn thì cơ năng của vật đó càng lớn. Cơ năng đơn vị là gì? Đơn vị quy định là Jun (J).

Được chia làm hai dạng đó là thế năng và động năng. Cụ thể như sau:

Động năng được dùng để chỉ cơ năng của một vật khi được tạo ra do quá trình chuyển động. Khi một vật chuyển động càng nhanh và có khối lượng càng lớn thì động năng của vật đó càng lớn.

Ví dụ: viên bi đang lăng

Thế năng

Để tìm hiểu chi tiết về thế năng hì có xem thêm bài viết thế năng là gì tiếp theo đây: https://phukiendienmattroi.net/the-nang-la-gi/

Thế năng trong trường

Thế năng được hiểu và xác định bởi độ cao của vật so với mặt đất ( ta có thể không lấy mặt đất mà lấy một vị trí nào đó làm mốc để tính độ cao) thì nó gọi là thế năng trọng trường. Hay nói cách khác, cơ năng của một vật sẽ tùy thuộc vào độ cao của vật với một điểm xác định làm mốc để tính độ cao. Vật được đặt cách càng cao so với mốc tính thì thế năng càng lớn và khi vật được đặt trên mặt đất hoạc các mốc thì thế năng trong trường vật lúc này trong lúc bằng 0.

Ví dụ:

Như quạt trần so với quạt đứng nên nhà sẽ có sự khác biệt cụ thể nhất. Ngoài ra việc thế năng trọng trường của vật còn phụ thuộc vào khối lượng của nó. Khối lượng của vật càng nhỏ thì thế năng sẽ phụ thuộc theo cũng nhỏ theo.

Thế năng đang hồi

Một thế năng khác cũng được tìm thấy dùng để chỉ cơ năng của một vật bị ảnh hưởng bởi độ biến dạng của vật. Một vật có thể có cả thế năng và cũng như đông năng thì lúc năng cơ năng của vật sẽ là tổng của thế năng và động năng. Một vật có cả động năng cùng thế năng được thấy rõ nhất là trái cây rụng, lá rơi, máy bay đang cất cánh… Như vậy, khi một vật đang chuyển động có trọng trường thì cơ năng sẽ bằng tổng động năng + thế năng.

Công thức tính cơ năng và đơn vị:

W = Wđ + Wt = ½ mv2 + mgz

Cơ năng của vật ký hiệu là: W

Nội dụng định luật bảo toàn cơ năng

Về định luật bảo toàn cơ năng là định luật bảo toàn chỉ số cơ năng của vật khi chuyển động trong trọng trường, chị tác động của trọng lực hoăc lực đàn hồi. Mà trong đó không chịu thêm các tác động của bất kỳ lực nào khác như lực ma sát, lực cản tới vật…

Hiểu một cách đơn giản là thế năng cũng như động năng của vật có thể bị biến đổi qua lại trong các quá trình chuyển động của trọng trường song tổng. Chúng sẽ không biến đổi khi vật chỉ chịu tác động của trong lực và lực đàn hồi.

Trong định luật của cơ năng thì trong khi chuyển động của vật nếu chịu tác dụng của trọng lực, thì động năng có thể chuyển thành thế năng và ngược lại. Và tổng của chúng cũng tức là cơ năng của vật được bảo toàn biến thiên cơ năng. Không đổi theo thời gian cũng như quá trình.

Công thức định luật bảo toàn cơ năng:

W = Wđ + Wt = const hay ½ mv² + mgz = const.

Khi nào áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

Từ định luật trên chúng ta có thể thấy trong quá trình chuyển động của một vật có trọng trường. Nếu thế năng của vật giảm thì động năng của một vật sẽ tăng và ngược lại khi động năng giảm vật tăng thế năng của vật sẽ giảm. Điều này đồng thời tại vị trí mà động năng ở cực đại thì thế năng sẽ ở cực tiểu và ngược lại trong khi thế năng ở cực đại, động năng sẽ ở cực tiểu.

Cơ năng vật chịu tác động lực đàn hồi

Một vật trong quá trình chuyển động chịu tác động của lực đàn hồi; tạo nên sự biến dạng của lò xo đàn hồi thì cơ năng của vật sẽ bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật. Đại lượng này là một đại lượng được bảo toàn dựa trên định luật bảo toàn cơ năng.

Lưu ý:

Định luật vật lý bảo toàn của vật chỉ đúng khi vật không chịu thêm bất kì lực tác động từ bên ngoài nào trừ trong lực và lực đàng đôi. Nếu trong quá trình chuyển động của vật chịu thêm tác động của lực như lực ma sát, lực cản… thì cơ năng của vật sẽ bị biến đổi. Công của các lực tác động thêm lên vật lúc đó sẽ bằng độ biến thiên.

Về kiến thức cơ bản định luật bảo toàn là mảng kiến thức rất quan trong nhất mà cần nắm vững. Hy vọng kiến thức mà của phụ kiện lắp điện solar ở bài viết cơ năng là gì? sẽ giúp được mọi người. Công thức cơ năng tính toán như thế nào? sẽ giúp các học sinh và người tìm hiểu biết rõ hơn về định nghĩ của nó.