Chi phí lắp đặt gói điện mặt trời hòa lưới 60KW

780,000,000