Lắp đặt điện năng lượng mặt trời hệ 8KW

120,000,000

Giá lắp hệ thống có thể dao động dựa vào thời gian và thương hiệu gia đìn muốn lắp

  • Địa chỉ lắp đặt: nội thành hay ngoại thành
  • Dự án lắp đặt có: hệ áp mái, gian khung…