Gói điện năng lượng mặt trời hòa lưới 3 pha 10KW

140,000,000