Combo điện năng lượng mặt trời gói 15KW (Hòa lưới bám tải)

195,000,000