Góp hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20KW

260,000,000