Gói hệ thống điện mặt trời hòa lưới 25KW

325,000,000