Hệ thống điện năng lương mặt trời gia đình 6KW

90,000,000

Một dự án có giá thành có thể dao động khác dựa vào một số yếu tố:

  • Địa chỉ lắp đặt: nội thành hay ngoại thành
  • Dự án lắp đặt có: hệ áp mái, hệ khung…

Liên hệ để được hỗ trợ báo giá lắp hệ thống chi tiết 0938 418 669 – 0775 844 267