Giá hệ thống điện solar cho gia đình 5KW

75,000,000

Giá thành có thể dao động khác dựa vào một số yếu tố:

  • Địa chỉ lắp đặt: nội thành hay ngoại thành
  • Dự án lắp đặt có: hệ áp mái, hệ khung…