Gói lắp hệ điện mặt trời hòa lưới 3 pha 50 KWp

650,000,000