Thiết bị chống sét lan truyền DC SUNNOM 3P 1000V

350,000