CB chống sét lan truyền DC SUNNOM 2P 500V

Mã sản phẩm: CS DC SUNNOM 2P

235,000