CB chống sét lan truyền DC SUNNOM 2P 500V

235,000