Thiết bị chống sét AC Sunnom 4P 20-40KA 385VAC

350,000