Bộ chống sét lan truyền DC GEYA 3P 1000V

630,000

Thiết bị chống Sét DC GEYA 3P 1000V một trong những thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền loại C

Một trong những khuyến nghị để lắp đặt ở 2 đầu dây cung cấp điện DC