CB AC 4p GEYA GYM9 điện mặt trời

Mã sản phẩm: CB AC GEYA GYM9 4P

185,000.00

CB AC 4P 20A: 185.000đ
CB AC 4P 25A: 195.000đ
CB AC 4P 32A: 205.000đ
CB AC 4P 63A: 335.000đ