Cầu dao điện CB AC 2P 6KS 40A CHANA

Mã sản phẩm: CB AC CHANA 2P 6KS

100.000 

Mô tả sản phẩm
Ứng dụng - sử dụng