CB DC 2P 550V 20A/25A/32A FEEO

225,000245,000

Nhãn hiệu Feeo được thành lập vào năm 2000 ở Wenzhou;

CB DC 2P FEEO hành tốt trong môi trường nhiệt độ từ -5°C đến 40°C

Mã: CB DC FEEO 2P 550V Danh mục: