CB DC năng lượng mặt trời 2P GEYA GYM9

Mã sản phẩm: CB DC GEYA GYM9 2P

155,000.00

Mô tả sản phẩm
CB DC 2P 20A: 155.000đ
CB DC 2P 25A: 165.000đ
CB DC 2P 32A: 175.000đ