Thiết bị đóng ngắt CB DC 4P 80A GEYA GYM9

Mã sản phẩm: CB DC GEYA GYM9 4P 80A

500.000 

Thiết bị chuyên dung cho hệ thống điện năng lượng mặt trời