DC chống sét lan truyền GEYA 2P 600V

Mã sản phẩm: DC GEYA 2P 600V

450.000 

Mô tả sản phẩm