CHANA MCB DC 4P-6KA-25A-1000VDC EKM1-63DC

Mã sản phẩm: MCB DC CHANA 4P-6KA-25A

260.000 

Mô tả sản phẩm
Ứng dụng