Thiết bị đóng cắt điện CB DC CHANA 2P 6KA 25A

Mã sản phẩm: CB-AC-CHANA-2P-25A-6kA

130,000.00

Mô tả sản phẩm
Ứng dụng