Bấm đầu cáp và đầu MC4 chuẩn là như thế nào?

Kết nối đầu MC4 có sẵn trong Kết nối Nam và Nữ và thường được sử dụng trên các dây dẫn chạy từ Bảng năng lượng mặt trời, để kết nối các tấm pin mặt trời khác ở dạng ‘Song song‘ hoặc ‘Dòng nối tiếp‘.

Dưới đây là cách bấm đầu cáp với đầu MC4

Chuẩn bị:

Cách bước thực hiện:

Bước 1: Cắt chiều dài cáp của bạn theo kích thước

Cắt ngắn chiều dài cáp B&S của bạn theo kích thước hoặc cắt gọn gàng phần cuối khỏi dây dẫn Fly của bảng mặt trời của bạn bằng cách sử dụng một bộ máy cắt cáp hoặc bộ rút dây.

làm sạch đầu dây điện

Bước 2: Hoàn tác ‘Nắp vặn’ của Đầu nối MC4 đầu tiên của bạn

Đầu nối MC4 sử dụng 4 thành phần để tạo nên một trình kết nối MC4 hoàn chỉnh

ráp đầu tiên vào day cáp

Bước 3: Nạp Nắp vít vào Đầu cáp

Đảm bảo lắp nắp vặn của bạn đúng cách, vì bạn sẽ cần phải tháo nắp này ra nếu bạn lắp sai cách.

cố định đầu vít vào cáp

Bước 4: Nạp cáp vào cáp

Đảm bảo lắp nắp vặn của bạn đúng cách, vì bạn sẽ cần phải tháo nắp này ra nếu bạn lắp sai cách.

lắp nút cố định cáp

Bước 5: Nạp Đầu cuối / Chân MC4 vào Đầu dây đồng của cáp

Sử dụng máy uốn để uốn và cố định các điểm tiếp xúc của thiết bị đầu cuối.

Bằng cách uốn thiết bị đầu cuối vào cáp, bạn đang cố định cáp đồng vào điểm tiếp xúc để có kết nối nguồn an toàn.

Bật d1ây cáp theo hướng chính xác.

cố định các điểm tiếp xúc của thiết bị đầu cuối

Bước 6: Nạp Thành phần ‘Nam’ Chính của Đầu nối MC4 của bạn vào cáp

Các thành phần vít phải gặp nhau ở giữa, cho phép bạn vặn và siết chặt đầu nối MC4.

Luôn đảm bảo các thành phần của đầu nối MC4 được đẩy đến cuối cáp trước khi cố gắng cố định đầu nối với nhau.

ráp thành phần các đầu nối

kiểm tra độ siết đã chắc chắn

Bước 7: Vặn chặt nắp vít

Đẩy nắp vít ban đầu xuống cáp để gặp đầu nối MC4 và thắt chặt để tạo kết nối an toàn của bạn.

Sau khi hoàn thành việc cài đặt này một cách chính xác, bạn sẽ có thể nhẹ nhàng ‘kéo’ đầu nối MC4 và nó sẽ cảm thấy chắc chắn vào đầu cáp.

Đẩy Nắp vít ban đầu xuống cáp để gặp Đầu nối MC4

Đẩy nắp vít xuống cáp để gặp đầu nối MC4

Bài viết liên quan về tin tức giá lắp ráp điện năng lượng mặt trời:
Bảng giá các loại đầu MC4 cho tấm quang năng
Một đầu nối MC4 có bao nhiêu phần?