Cách lắp ráp đầu kết nối năng lượng mặt trời (PV/MC4)

1. Sử dụng máy rút dây để tước các đầu của cáp năng lượng mặt trời 6mm² màu đen và đỏ. Dải cáp có chiều dài khoảng 7mm

rút vỏ cáp điện

2. Đảm bảo bạn sử dụng đúng dây dẫn uốn kim loại, với vỏ đúng. Trên đây trình bày cách mỗi dây kết nối với đầu nối năng lượng mặt trời của nó. Dây dương sử dụng “Dây dẫn kim loại A” và “Vỏ đầu nối năng lượng mặt trời A”, dây âm sử dụng “Dây dẫn kim loại B” và “Vỏ đầu nối năng lượng mặt trời B”.

nối vỏ dương với dây dương

3. Bắt đầu với cáp năng lượng mặt trời màu đỏ, đặt đệm silicon và đai ốc lên cáp. Uốn “Dây dẫn kim loại A” vào cáp bằng khuôn uốn 4mm².

đặt đểm bấp lõi mc4

4. Chèn “Dây dẫn kim loại A” đã uốn cong vào “Vỏ đầu nối năng lượng mặt trời A” cho đến khi nó kêu lách cách, sau đó siết chặt đai ốc bằng cờ lê.

chèn dây kim loại đầu a cố định bấm

5. Di chuyển lên cáp năng lượng mặt trời màu đen. Đặt đệm silicon và đai ốc vào cáp. Uốn “Dây dẫn kim loại B” vào cáp bằng khuôn uốn 4mm².

luồn cáp bấm đầu b

6. Chèn “Dây dẫn kim loại B” đã uốn cong vào “Vỏ đầu nối năng lượng mặt trời B” cho đến khi nó kêu lách cách, sau đó siết chặt đai ốc bằng cờ lê.

cố định đầu nối B và lõi mc4

Bài viết liên quan: Bấm đầu cáp và đầu MC4 chuẩn là như thế nào?

7. Đảm bảo các bộ cách ly PV Array DC ở vị trí tắt. Sau đó, kết nối cáp PV chạy từ các tấm pin mặt trời. Đảm bảo đầu kia của cáp vẫn được ngắt kết nối với các tấm pin mặt trời.

kết nối với các đâu thiết bị

8. Lặp lại quy trình uốn các đầu nối MC4 vào một bộ cáp mới điều này sẽ kết nối các bộ cách ly PV Array DC với các cầu chì PV Array.

cắm đầu mc4 với đầu tương ứng

Với những thông tin trên hy vong gia đình có thể làm theo để có thể tạo ra các mấu nối an toàn cũng như có thể tạo ra các nối dẫn điện an toàn. Đảm bảo tình trạng điện trở hoạt động từ thiết bị đầu đến thiết bị cuối bảo toàn lượng điện sản xuất.

Bài viết liên quan: Thiết bị đầu nối Mc4 kết hợp cầu chì là như thế nào?